Plaats osteopathie in de gezondheidszorg

Osteopathie is een complementaire manuele geneeswijze. Dit betekent dat osteopathie aanvullend is op de reguliere geneeskunde. De osteopaat is geen vervanging voor de huisarts of de specialist.

In Nederland wordt Osteopathie gerekend tot de alternatieve geneeswijzen. In andere landen zoals Frankrijk, Amerika en Engeland, waar de Osteopathie al langer bestaat, valt de Osteopathie onder de reguliere geneeskunde.

Een osteopaat heeft een opleiding gevolgd van 5 jaar en heeft als vooropleiding Fysiotherapie of Geneeskunde gestudeerd. Een osteopaat kan alleen geregistreerd worden wanneer aan kwaliteitseisen is voldaan. Zodra de osteopaat geregisreerd is mag hij MRO achter zijn naam zetten (Member of the Register of Osteopaths). De osteopaat is verplicht nascholingen te volgen om zijn registratie te behouden.

Osteopathie wordt in de aanvullende verzekering vergoed. (zie "tarieven en vergoedingen")